درود بر شما

 

 درود بر شما که شعر را می فهمید

 

 این بار شما را به میهمانی شاعری جوان

 

  و در عین حال تیزبین و واقعاً شاعر

 

  می برم که شعرهاش همواره سرشار از

 

  نوآوری و زیبایی است .

 

 شاید با نام او در مطبوعات ادبی کشور

 

  برخورد کرده باشید

 

 « احسان رنجبر فهلیانی»

 

 شاعر جوان و باآتیه فارسی را می گویم.

 

 با هم چند شعر از ایشان را می خوانیم:

 

 

  (1)

 

 یا خواهرم بود

 

 روی حرفهام

 

 راه می رود، حرف می زند

 

                                 بات

 

 یا شاید

 

 روی رویا هاش

 

 شده خاطر

 

              خات

 

 افتاده

 

 یا خواهرم بود

 

 آمده بود از شمال

 

 تا پهن کند

 

 شال خاکستریش را

 

     بر

 

         پات

 

 یا خواهرم

 

 که همیشه ببارد

 

                    سبز

 

 بر جنگل از

 

 سبز شمال

 

 تا زنده رود ترک خورده و

 

 خاکستر چار باغ

 

 - شیراز می آیی؟!

 

 - ها!

 

 ها ها

 

         ها خواهرم بود

 

 یا بات و پا به پات

 

 می آیی از شمال

 

 

 

 (2)

 

 مرضیه

 

 یک جفت چشم است

 

 با ستاره های دور سرم

 

 کیفش از رازهای زنانه و

 

 عکس های من پر است

 

 ولی

 

 بر کیف کوچک من

 

 یک جفت چشم حکومت می کند

 

 و گیومه های مکرر تو خالی

 

 مرضیه شعر را نمی فهمد

 

    شعر

 

          مرضیه را می فهمد!

 

 

 (3)

 

 تهران

 

     همیشه بوی اتوبوس می دهد

 

 بابا لنگ دراز دو ساعت علافی!

 

 زمان های زیادی

 

 برای یادگاری خریده بودم

 

          که نصیب دیگران شد

 

 بابا لنگ دراز !

 

 تهران را بربرها گرفته اند

 

 بر کفش های همیشه ام حکم می رانند

 

 بابا لنگ دراز !

 

 من

 

 کوچه پس کوچه های « فهلیان» را

 

 بر تهران پر از پیاده و کفش

 

 ترجیح می دهم

 

 بابا لنگ دراز!

 

 من و تو

 

 که از « ونگوگ» بزرگتر نبوده ایم

 

 از اتوبوس جهان پیاده شو!

 

 کفش های لنگه به لنگه ونسان را بپوش!

 

 بابا لنگ دراز ریشوی نقاش!

 

 باید به فکر جای دیگری

 

 برای دو ساعت علافی باشیم

 

 بابا لنگ دراز!

 

 تو را به خدا

 

 دیگر شعر های عاشقانه نگو!

 

 من تهران را خوب می شناسم

 

 عشق را سال هاست

 

 در ظهیرالدوله دفن کرده اند

 

 

 (4)

 

 شکلش داده ام

 

 در ذهن خودم

 

 می دانم

 

 چشمش به کدام آهو شبیه است

 

 مژه های بلندش

 

 به کدامین دختر

 

 تنها

 

 مانده برایش

 

 اسمی دست و پا کنم!

 

 

 

   بی نظر از این خیابان رد نشو!!!!

/ 0 نظر / 56 بازدید